Taket er svært utsatt for alt fra vær og vind til mekaniske skader, og det er viktig å være klar over noen av de vanligste takproblemene.