Det er selvfølgelig store forskjeller mellom taket på en enebolig i tre og et industribygg i betong og metall. Det er ikke sikkert at den samme entreprenøren kan gjøre det som kan fremstå som den samme jobben.

Store bygg stiller egne krav

Det er sikkert noen som har sett at vaktmestere er nøye med å fjerne snø fra takene til store forretningbygg, og akkurat dette med belastning på taket er ofte en viktig faktor for større bygg. Det har selvfølgelig noe å si også for mindre eneboliger, men for et bygg med flere tusen kvadratmeters takflate vil det kunne handle om ekstreme mengder snø eller regn.

Dette stiller dessuten krav til at entreprenøren beregner belastninger og informasjon om taket helt korrekt. Igjen er dette selvfølgelig nødvendig også for en enebolig, men risikoen for kritiske feil er lavere.

Metall eller betong

I litt enklere store lagerbygg og lignende vil taket ofte være laget av metall, og forskjellige isolerende lag. Det er mulig å se disse konstruksjonene direkte i noen butikker med åpne tak inne. I mer tradisjonelle kontorbygg er taket oftest bygget opp med betong og flere membran, og andre tette komponenter.

I et kontorbygg vil det for eksempel kunne finnes alt fra IT-selskaper til nettkasinoer. Da er det ekstremt viktig at taket er helt tett, slik at ikke Bingo Jackpot 6000 eller noe annet spill stopper opp grunnet vann fra taket. Dessuten stiller kontorbygg andre krav til isolasjon og luftkondisjonering, sammenlignet med et større lagerbygg der det er mulig å sirkulere luften.

I en verden der klima og miljø blir stadig viktigere faktorer også for byggebransjen, er det dessuten lansert en rekke nye spennende tak. Det handler for eksempel om torvtak og andre naturlige måter å isolere eller legge til rette for naturlige løsninger. For eksempel finnes det kontorbygg med bikuber på taket.