De aller fleste tak består av flere komponenter, som alle spiller en rolle i takets samlede funksjon. Selvfølgelig er det mulig å benytte for eksempel bare plater eller kun papp på for eksempel et skur eller en lekestue, men når det kommer til større bygg vil det alltid være nødvendig med flere komponenter. Derfor er det viktig å bruke et seriøst selskap ved taktekking.

Forskjellige tak til forskjellige bygg

Alle bygg er ikke like, og forskjellige typer tak passer til forskjellige kategorier bygg. Samtidig stiller ekstreme værsituasjoner stadig større krav også til tak. Et tak med flere komponenter er ofte bygget opp av minimum ett lag som beskytter mot vær og vind, og ett lag som holder taket tett.

  • Det klassiske eksemplet er takstein. Det er selvfølgelig det ytterste laget som tar seg av det aller meste av fysisk påvirkning, regn, snø og hagl. Samtidig er dette laget ikke hermetisk lukket, men under finnes det et lag med takpapp og eventuelle andre komponenter som gjør at taket er tett over andre konstruksjoner i for eksempel tre.
  • Også i forbindelse med takpapp er det mulig å benytte flere komponenter. Dette gjelder for eksempel hus med flate tak. Der er det mulig å først legge membran, for å så bygge opp med forskjellige skummaterialer for å lage en helling, og så dekke med takpapp aller øverst. Resultatet blir et stabilt tak med både dobbel tetting, noe helling og dessuten bedre isolasjon.

Korrekt taktekking gjør at man unngår skader

Det sier seg selv at feil i løpet av byggeprosessen kan få store følger. Dessuten er det ikke alltid lett for en lekmann å se hva som skjer inne i konstruksjonen. Fuktighet mellom forskjellige deler av taket kan for eksempel forårsake kostbare skader over tid. Derfor er det viktig å velge en seriøs taktekker.