Taket er en av de mest kritiske delene i et bygg, ikke minst med tanke på risiko for vannskader og lekkasjer ved feil på taket.