Mange nyere tak er flate, eller laget i en konstruksjon uten kaldloft. Det stiller ekstra krav til materialene som benyttes. Det er samtidig viktig å skille mellom de forskjellige komponentene som benyttes, og ikke benytte feil membraner på feil sted.

PVC, asfaltbaserte materialer, shingel og mye mer

Det er selvfølgelig den klassiske asfaltbaserte takpappen som mange forbinder med taktekking. Denne benyttes fortsatt i mange tilfeller, men det finnes mange andre moderne materialer, og dessuten må man huske på at tak ofte konstrueres sammen med isolasjon og dampsperre som en konstruksjon.

PVC er helt enkelt et plastikkmateriale, som ofte benyttes som ytterlag på tak. Denne filmen er bare litt over 1 mm tykk, men vil likevel være ekstremt motstandsdyktig. Samtidig er dette avhengig av forskjellige tilsetninger og produksjonsprosesser som produsentene benytter, i forhold til PVC er det spesielt at materialet kan tørke og bli sprøtt som er en utfordring.

PVC-materialer sveises sammen, noe som gir en helt tett skjøt. Asfaltbaserte materialer kan tettes på forskjellige måter, og kan få like tette skjøter. Det er uansett ekstremt viktig at man er forsiktig med overflaten på taket, og følger med på at det ikke oppstår skader.

Isolasjon og fuktsperre

Selv om noen vil hevde at isolasjonen og fuktsperren befinner seg under selve taket, så legges dette nå ofte i en og samme operasjon. I og med at det ikke finnes noe kaldloft mellom taket, isolasjonen og fuktsperren er det mulig å se på hele konstruksjonen som en enhet.

En vanlig måte å konstruere slike tak på er et PVC- eller asfaltbasert belegg på toppen, så et lag isolasjon før dampsperre og så isolasjon igjen over selve konstruksjonen. Dette er selvfølgelig en ekstremt forenklet fremstilling, men dette er prinsippet som gjør at man unngår kondens og fuktighet på steder i konstruksjonen der man virkelig ikke ønsker dette.