Tilnærmet alle takløsninger vil ha noe form for takmembran. Selv om alle deler av taket er viktige så er membranet helt kritisk med tanke på å holde taket tett.