I mange byggeprosesser er selskapet som leverer taket bare en av mange underleverandører, og da er det heller ikke naturlig for sluttkunden å tenke så mye over hvem som egentlig gjør jobben. I andre situasjoner kan det være at man faktisk må leie inn et selskap på egen hånd, og da kan det være greit å benytte en sjekkliste på samme måte som når man velger andre håndverkere.

Enkle sjekkpunkter i henhold til kompetanse og økonomi

1. Sjekk omtaler og referanser. Dette er uten tvil det aller viktigste punktet, og kan faktisk være viktigere enn formelle godkjenninger. Pass på at du finner uavhengige vurderinger, og hvis du kjenner noen som selskapet har jobbet hos før så er det glimrende.

2. Neste steg kan være å sjekke selskapets økonomi. Det vil gi et godt bilde av hvor stabilt selskapet er, og indirekte hvor god jobb det gjør. Se spesielt etter lønnsomhet over tid, dette er mulig å finne gjennom tjenester som Proff.

3. Det finnes flere forskjellige godkjenninger som kan være relevante for taktekkere. Eksempler er mesterbrev og sentral godkjenning for ansvarsrett. I tillegg finnes det flere andre faktorer som HMS og lignende som det er mulig å spørre om. Det er viktig at det er selskapet som er ansvarlig for forsikringer og eventuelle uhell som involverer de ansatte, det er ikke noe du som boligeier skal være ansvarlig for.

Små selskaper kan være like gode som store

Håndverkerbransjen er preget av mange små lokale selskaper, noe som ikke er noen ulempe i seg selv. Det finnes noen litt større selskaper også innenfor denne bransjen, men de jobber ofte med forsikringsselskaper og større kunder, og benytter underleverandører.

Så lenge selskapet har solide referanser og en stabil økonomi over tid, trenger ikke antall ansatte ha så mye å si for kvaliteten på jobben.