I forbindelse med selskaper som jobber med tak kan det være at man møter noen nye begreper i form av for eksempel forskjellige godkjenninger. Det gjelder både i henhold til selve selskapet, materialer som benyttes og prosessene.

Godkjenninger for selskapet og ansatte

Det er flere faktorer som kan være relevante i forbindelse med selve selskapet og de ansatte som jobber der.

  • Mesterbrev er et velkjent begrep innenfor mange forskjellige fagområder, også innenfor det som nå kalles for Tak- og membrantekkerfaget. Det kan definitivt være en fordel å benytte et selskap med ansatte som har mesterbrev.
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett er en annen godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Legg merke til at dette er en frivillig ordning. Likevel er det flott hvis man finner et selskap med denne godkjenningen som viser at de holder seg oppdatert på byggestandarder.
  • Dessuten er det en selvfølge at selskapet skal være registrert for MVA, og at alle kvitteringer inneholder nødvendig informasjon.

Godkjente materialer og løsninger

Innenfor materialer og prosesser finnes det en rekke forskjellige godkjenninger og sertifikater, og det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig for en amatør å sette seg inn i dette. Da er det enklere å stole på at selskapet er godkjent. Noen begreper som man kan møte er:

  • ISO-sertifiseringer og SINTEF-godkjenninger. Dette handler om godkjenninger henholdsvis i henhold til noen type ISO-standard kvalitetssystem og en sertifisering eller godkjenning utført av selskapet SINTEF. Samtidig må man eventuelt sette seg inn i hva den spesifikke sertifiseringen går ut på for å vurdere verdien av en slik sertifisering.
  • Det finnes også en rekke forskjellige miljøgodkjenninger av materialer, det gjelder både i henhold til produksjon og trygt bruk i boligen, men dessuten også med tanke på gjenvinning av utrangerte tak.

Igjen kan det være spennende å sette seg inn i materialer og løsninger, men sannsynligvis bør man overlate dette til ekspertene.