Taket er en særs viktig del av enhver konstruksjon, og et godt tak kan være forskjellen mellom et tørt hus med godt inneklima og kostbare og irriterende vannskader. Det er ikke en tilfeldighet at mange forsikringer bare dekker følgeskader etter problemer med taket, og ikke selve skaden på taket.

Form og funksjon i forbindelse med tak

Vi kommer tilbake til de forskjellige aspektene ved taktekking, membraner og hvordan man finner et seriøst selskap, men la oss konstatere med en gang at arkitekturen noen ganger gjør taktekking vanskelig på moderne bygg. Det er selvfølgelig ikke slik at alt var bedre før, men spesielt trender med funkisinspirerte bygg med flate tak kan gi utfordringer i henhold til å lage tette og gode tak. Tradisjonelle tak med papp og takstein har selvfølgelig sine helt egne utfordringer, men på et flatt tak må man ta høyde for at det ofte ligger igjen vann. Det betyr også at tette membraner er ekstra viktige.

Før eller senere får de aller fleste tak noen utfordringer

Det er ingen konstruksjoner i et bygg som varer evig, og selv det beste tak vil ha en begrenset levetid. Som huseier er det fornuftig å sette seg inn i tilstanden til taket, og dessuten ha et bevisst forhold til hvilket vedlikehold som er nødvendig. Dessuten kan det være nødvendig å ha en plan for utskifting.

Med et godt forhold til taket sitt blir vedlikehold noe tilsvarende som service på bilen. Det betyr at det ikke er et plutselig sjokk, men heller noe man kan planlegge i forkant.